Getting involved with a litter pick can be hugely rewarding. And it’s great for kids, too – it gets them outside, is educational and the results are immediately rewarding.

If you’re tempted, there are plenty of voluntary litter picking groups across the Llanelli constituency that you can get involved with. Use the map to find the group closest (click on the green icons for details of who to contact), or simply take a look at the list below.

Help spread the word by sharing the map via Facebook or Twitter (click on the sharing icon to the top right of the map). And if you know of any groups that aren’t listed below, please get in touch.

 

Gall helpu i glirio sbwriel fod yn werthfawr iawn. Ac mae’n wych i blant hefyd – mae’n eu hannog i fynd allan i’r awyr agored, mae’n addysgol ac mae’r canlyniadau i’w gweld yn syth.

Os ydych yn awyddus, mae digon o grwpiau codi sbwriel gwirfoddol ar gael drwy etholaeth Llanelli lle y gallwch helpu. Defnyddiwch y map i ganfod y grŵp agosaf (cliciwch ar yr eicon gwyrdd i gael y manylion cyswllt) neu edrychwch ar y rhestr isod.

Helpwch i ledaenu’r neges drwy rannu’r map ar Facebook neu Twitter (cliciwch ar yr eicon rhannu ar gornel dde uchaf y map). Ac os ydych yn gwybod am unrhyw grwpiau nad ydynt wedi’u rhestru cysylltwch.

 

Burry Port – [email protected]

Carway Hall Committee – [email protected]

Dafen Pond – [email protected]

Danybanc – [email protected]

Dwyfor – [email protected]

Dyfatty Park – [email protected]

Ferryside Village Forum – [email protected]

Friends of Llanelli Train Station – [email protected]

Furnace Pond – [email protected]

Keep Mynydd Mawr Tidy – [email protected]

Keep Swiss Valley Reservoir Tidy – [email protected]

Llangennech Community Centre – [email protected]

Machynys Coastcare – [email protected]

Maengwynne – [email protected]

Pontyberem Environmental Group – [email protected]

Porth Y Gar – [email protected]

Trimsaran Family Centre – danie[email protected]

Troserch Woodland Society – [email protected]

Tumble Park – [email protected]

Ty Enfys Family Centre – [email protected]

Wildfowl Wetlands Trust – [email protected]