LEE WATERS AM/AC

A Strong Voice for Llanelli
Llais Cryf i Lanelli

“I am incredibly proud to be the Assembly Member for Llanelli.
It is both a privilege and an honour to be able to represent the community I grew up in.”

“Yr wyf yn hynod o falch o fod yn Aelod Cynulliad dros Lanelli.
Mae’n y ddau yn fraint ac yn anrhydedd i fod yn gallu cynrychioli’r gymuned Cefais fy magu yn.”